Wydarzenia

Miejsko-Gminny Konkurs Plastyczny "NAJPIĘKNIEJSZA KOKARDA NARODOWA"

1

. Cel konkursu
Celem konkursu jest kształtowanie postaw patriotycznych i kultywowanie tradycji narodowych wśród mieszkańców miasta i gminy Korsze oraz włączenie ich w obchody Narodowego Święta Niepodległości poprzez ręczne wykonanie kokard narodowych.

 REGULAMIN KONKURSU

 KLAUZULA INFORMACYJNA

 ZGODA RODO

 2. Organizator konkursu

Miejski Ośrodek Kultury w Korszach,
ul. Wolności 5A, 11 – 430 Korsze
tel./fax (89) 751 39 55,
e-mail konkursowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Uczestnictwo w konkursie – uczestnikiem może być każda osoba (uczniowie szkół podstawowych, szkół średnich oraz osoby dorosłe) zamieszkująca teren miasta i gminy Korsze.

4. Przedmiot konkursu
Zadaniem uczestników jest wykonanie kokardy zgodnie z wytycznymi Prezydenta RP, czyli: „Kokarda narodowa to rozeta z kolorem białym w środku, a czerwonym na zewnątrz. Kolejność ta może zostać odwrócona tylko jeśli jest ona podkładką pod godło Polski”.

5. Technika wykonania
Technika oraz materiały wykonania prac są dowolne.

6. Kategorie wiekowe
• dzieci przedszkolne,
• uczniowie klas I-IV szkół podstawowych,
• uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych,
• młodzież powyżej 15 roku życia i dorośli.

7. Ocena prac i jury
Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora. Komisja konkursowa oceniać będzie pomysłowość, nowatorstwo, staranność wykonania oraz prawidłowe wykorzystanie barw i symboli narodowych. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne.

8. Warunki konkursu
Do przesłanych lub dostarczonych kokard narodowych należy dołączyć kartę zgłoszenia zawierającą: imię, nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania oraz telefon kontaktowy
(uczniowie podają klasę oraz adres szkoły lub placówki).

9. Termin składania prac
Prace należy nadsyłać lub dostarczyć osobiście do dnia 7 listopada 2022 r. do godziny 16.00 na adres organizatora lub w filiach bibliotecznych: Kraskowo, Garbno, Łankiejmy, Sątoczno - w godzinach funkcjonowania.

10. Podsumowanie konkursu:
Wyniki konkursu opublikowane będą 9 listopada 2022 r. na stronie internetowej www.mok.korsze.pl, portalu społecznościowym Facebook i Instagram MOK Korsze oraz w gablocie reklamowej MOK Korsze w centrum miasta.
Wszystkie prace zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości w siedzibie MOK Korsze.
Odbiór nagród rzeczowych oraz dyplomów nastąpi podczas uroczystych obchodów Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada 2022 r. w sali widowiskowej MOK Korsze.

11. Zgłoszenie do Konkursu wymaga zapoznania się z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ oraz wyrażenia zgody na publikację danych osobowych oraz wizerunku uczestnika do celów związanych z organizacją Konkursu, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str.1).
Formularz zgody oraz klauzula informacyjna do niniejszego regulaminu do zapoznania się oraz do pobrania na stronie internetowej www.mok.korsze.pl w poście z regulaminem konkursu lub w siedzibie MOK Korsze.

12. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem powyższego Regulaminu.

13. Organizator nie zwraca kokard narodowych przekazanych na konkurs.

14. Organizator zastrzega sobie zmianę Regulaminu.