Cennik

03Lut202013:45

Cennik

 Udostępnij

 

Rozkład zajęć

07Mar201912:32

Rozkład zajęć

 Udostępnij

ROZKŁAD ZAJĘĆ

Miejski Ośrodek Kultury w Korszach

ul. Wolności 5a, tel. (89) 751 39 55

 

PONIEDZIAŁEK

 

ZAJĘCIA PLASTYCZNO - TECHNICZNE (klasy I-III)

14.40 – 15.40, instruktor: Agnieszka Karusewicz - sala seniorów

 

ZAJĘCIA WOKALNE grupa I (klasy I-III)

13.15 – 14.30, instruktor: Agata Gołaszewska - sala widowiskowa

 

ZAJĘCIA WOKALNE grupa II (klasy IV)

14.30 – 15.30, instruktor: Agata Gołaszewska - sala widowiskowa

 

ZAJĘCIA WOKALNE grupa III (klasy V-VI)

15.30 – 16.30, instruktor: Agata Gołaszewska - sala widowiskowa

 

ZAJĘCIA WOKALNE grupa IV (klasy VII-VIII, gimnazja i szkoły średnie)

16.30 – 18.00, instruktor: Agata Gołaszewska - sala widowiskowa

 

 

WTOREK

 

TANIEC NOWOCZESNY  MINI JUMP    

15.00 – 16.00, instruktor: Agnieszka Karusewicz - sala widowiskowa

 

TANIEC NOWOCZESNY zespół JUNIOR JUMP

16.00-17.00, instruktor: Agnieszka Karusewicz - sala widowiskowa

 

TANIEC NOWOCZESNY zespół FOREVER YOUNG (grupa turniejowa)

17.00-18.30, instruktor: Agnieszka Karusewicz - sala widowiskowa

 

ZAJĘCIA RUCHOWO-TANECZNE DOROŚLI

19.00 – 20.00, instruktor: Agnieszka Karusewicz - sala widowiskowa

 

ŚRODA

 

ZAJĘCIA WOKALNE grupa I (klasy I-III)

13.15 – 14.30, instruktor: Agata Gołaszewska - sala widowiskowa

 

ZAJĘCIA WOKALNE grupa II (klasy IV)

14.30 – 15.30, instruktor: Agata Gołaszewska - sala widowiskowa

 

ZAJĘCIA WOKALNE grupa III (klasy V-VI)

15.30 – 16.30, instruktor: Agata Gołaszewska - sala widowiskowa

 

ZAJĘCIA WOKALNE grupa IV (klasy VII-VIII, gimnazja i szkoły średnie)

16.30 – 18.00, instruktor: Agata Gołaszewska - sala widowiskowa

 

„ROZŚPIEWANE KORSZE”

18.00 – 19.30, instruktor: Agata Gołaszewska - sala widowiskowa

 

KABARET ZGRANY i ZESPÓŁ WOKALNY KORSZENIANKI

16.00 - 17.00 instruktor: Tomasz Lenkowski – mała sala

 

KLUB SENIORA BRATEK

17.00 – 19.00 instruktor: Tomasz Lenkowski – sala seniorów

 

 

CZWARTEK

 

TANIEC NOWOCZESNY              POWER JUMP (grupa turniejowa)

15.00-16.30, instruktor: Agnieszka Karusewicz - sala widowiskowa

 

TANIEC NOWOCZESNY zespół FOREVER YOUNG (grupa turniejowa)

16.30-18.00, instruktor: Agnieszka Karusewicz - sala widowiskowa

 

ZAJĘCIA RUCHOWO-TANECZNE DZIECI I MŁODZIEŻ

18.00 – 18.45, instruktor: Agnieszka Karusewicz – sala widowiskowa

 

ZAJĘCIA RUCHOWO-TANECZNE DOROŚLI

19.00 – 20.00, instruktor: Agnieszka Karusewicz - sala widowiskowa

 

 

PIĄTEK

 

TANIEC NOWOCZESNY              POWER JUMP (grupa turniejowa)

14.30-16.00, instruktor: Agnieszka Karusewicz - sala widowiskowa

 

 

SOBOTA

 

NAUKA GRY NA GITARZE KLASYCZNEJ

11.00 – 12.00 GRUPA POCZĄTKUJĄCA

12.00 – 13.00 GRUPA ŚREDNIOZAAWANSOWANA

instruktor: Piotr Janik  - sala zajęć (dwie soboty w miesiącu)

 

Kadra

17Maj201520:22

Kadra

 Udostępnij

Piotr Frąckiewicz

dyrektor

 

Elżbieta Pasieka

główna księgowa

 

Agnieszka Karusewicz

instruktor

Agata Gołaszewska

instruktor

 

Karol Karusewicz

informatyk

 

Małgorzata Obolewicz

pracownik gospodarczy

 
   
   

 

RODO

17Sty201913:09

RODO

 Udostępnij

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

w Miejskim Ośrodku Kultury w Korszach


 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie RODO, iż:

 

 1. Administrator danych.
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Korszach, którego reprezentuje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Korszach z siedzibą władz przy ul. Wolności 5a, 11-430 Korsze, tel. 89 751 39 55, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Inspektor ochrony danych.
  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: Paulina Więckiel, tel. 534 860 829 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.
  1. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych przez Gminę Korsze określonych przepisami prawa, w szczególności w  art. 6 – 10d ustawy o samorządzie gminnym, w celu realizacji przysługujących gminie uprawnień, bądź spełnienia przez gminę obowiązków określonych tymi przepisami prawa albo gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
  2. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy.
  3. Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.
 4. Odbiorcy danych osobowych.
  Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
 5. Okres przechowywania danych osobowych.
  1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
  2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
 6. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.
  Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:
  1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  3. usunięcia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,
  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w momencie gdy prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana,
  5. przenoszenia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,
  6. a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.
 7. Prawo do cofnięcia zgody.
  1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.
  2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.
 8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  1. Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
  2. o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.
  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:
   1. ustawowym,
   2. umownym,
   3. warunkiem zawarcia umowy,
    do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.
  2. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
  3. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.
  4. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.
 10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.
  Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

Polityka prywatności

11Mar201513:15

Polityka prywatności

 Udostępnij

Informacja o plikach cookie

 1. Kiedy wchodzisz na strony naszych witryn, na dysku Twojego komputera mogą być zapisywane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez nasz serwer, do których odwołujemy się w naszych witrynach, np. pokazując multimedia.
 2. Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych przede wszystkim ze względu na wygodę użytkowników, m.in po to, by jak najlepiej dostosować treści i funkcje witryny do ich potrzeb i oczekiwań, a także w celach statystycznych.
 3. Pliki ciasteczek wysyłamy wyjątkowo. Służą one tworzeniu statystyk, które pomagają dostosować zawartość stron do oczekiwań użytkowników, zapamiętaniu preferowanego wyglądu stron, np. ustawionego rozmiaru czcionki.
 4. Oprócz ciasteczek wysyłanych z naszego serwera za pośrednictwem naszych witryn, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołujemy, np. YouTube czy serwisów społecznościowych.
 5. Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy.
 6. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli nie wyłączysz możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszych witryn, oznacza to Twoją zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.
 7. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w naszych witrynach.

Jak wyłączyć ciasteczka?

Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się do witryny.

Informacje na temat ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.